top of page
IMG_20200528_192931.jpeg

Welcome Croeso

Mae Gwyl Natur Cwm yn ddigwyddiad rhad ac am ddim yn Neuadd Shiloh yng Nghwm Penmachno ar 4 a 5 Mai 2024

Mae cyfranwyr yn cynnwys

Karen Lester, artist

Arbenigwr ystlumod Sam Dyer

Katerina Pavlakis, Cogydd Greddfol

Tyfwr blodau gwyllt Andy Houghton

Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Bethan Beech Cyfoeth Naturiol Cymru

Ioan Davies Parc Cenedlaethol Eryri

Ffit Conwy

Arbenigwyr lleol ar gennau, adar a'r amgylchedd naturiol

Jane Ward sy'n frwd dros ailddefnyddio

Ymunwch ar y diwrnod neu cliciwch 'Book' i archebu ymlaen llaw 

Bwyd a diod ar gael drwy'r dydd

Mwy o wybodaeth gan

shilohevents@hotmail.com

Cwm Nature Fest is a free event at the Shiloh Hall in Cwm Penmachno on 4 & 5 May 2024

Contributors include

Artist Karen Lester

Bat expert Sam Dyer

Wildflower grower Andy Houghton

Intuitive Cook Katerina Pavlakis

National Trust

Bethan Beech Natural Resources Wales

Ioan Davies Eryri National Park

Ffit Conwy

Local experts on lichens, birds and the natural environment

Re-use enthusiast Jane Ward

Join on the day or click 'Book' to book in advance 

Food and drinks available all day

More information from

shilohevents@hotmail.com

bottom of page